درباره موسسه دانشوران خردمند قرن

 

87

مشاور برای اعزام

4

سال سابقه

110

کشور برای اعزام

1581

دانشجوی اعزام شده
 

چرا موسسه دانشوران خردمند قرن

موسسه اعزام دانشجوی دانشوران خردمند قرن دارای مجور از وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشد. این موسسه اقدام به اخذ پذیرش از معتبر ترین موسسات آموزشی کشورهای انگلیسی زبان به خصوص کانادا، استرالیا در مقاطع دکتری و گاها فوق لیسانس به همراه بورسیه یا فاند خواهد بود. مشاوران و برنامه ریزان این موسسه از کسانی هستند که یا در دانشگاه های خارج کشور شاغل هستند و یا سابقه ی تحصیل در معتبر ترین مراکز آموزش عالی خارج کشور را دارند و در این مسیر به عنوان پشتیبانی مطمئن در کنار شما خواهند بود.

 

امتیاز و بررسی های ما از شرکت های سراسر جهان